සිංහල

හිනොමොතො ලංකා පුද්ගලික සමාගම

සියලුම වර්ගවල සහතික කරන ලද (දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයෙකු විසින් සහතික කරන ලද) ජපන් භාෂා පරිවර්තන, සෝදුපත් කියවීම්, ජපන් හා ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් සඳහා උපදේශනය,  ජපන් වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් විශ්වාසදායී උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් කඩිනම් සේවාවක් සාධාරණ මිලකට උසස් පාරිභෝගික සේවාවක් සමඟින් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරමු.

  • ජපන් → ඉංග්‍රීසි, ජපන් → සිංහල පරිවර්තන සහ අනෙක් අතට
  • සෝදුපත් කියවීම
  • ජපන් හා ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් සඳහා උපදේශනය
  • ජපන් පාසල් වීසා / පුහුණු වීසා / ව්‍යාපාරික වීසා සහ සංචාරක වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්

හිනොමොතො ලංකා බඳවා ගැනීමේ ඒජන්සිය

ජපානයට කාර්මික පුහුණුකරුවන් යැවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි.

හිනොමොතො ලංකා ජපන් භාෂා මධ්‍යස්ථානය

ජපන් භාෂා මධ්‍යස්ථානය මෙහෙයවනු ලබන්නේ අපගේ විදුහල්පතිතුමා වන කවයි තත්සුයා විසිනි.

ජපන් ජාතික ගුරුවරයා විසින් පවත්වනු ලබන ජපන් භාෂා වැඩසටහන්

  • දැනට ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සහ හුනුමුල්ල මහා විද්‍යාල යේ පැවැත්වේ.

ඔබගේ පාසල අපගේ ස්වේච්ඡා ජපන් භාෂා ඉගැන්වීම් වැඩසටහන පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, කරුණාකර සංවිධාන කටයුතු සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විමසීම්

හිනොමොතො ලංකා පුද්ගලික සමාගම

ප්‍රධාන කාර්යාලය

5th, East Row Block, World Trade Center, Colombo 1

5 වන මහළ, ඊස්ට් ලෝ බ්ලොක්, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 1

හිනොමොතො ලංකා ජපන් භාෂා මධ්‍යස්ථානය

අංක 62 /E, මෝසස් ඇවනිව්, අළුත්ගම, බෝගමුව, කලගෙඩිහේන

දුරකථන: 0112 388 662, 0770 624 877, 0717 925 684

විද්‍යුත් තැපෑල: hinomotolanka@gmail.com

ස්ථානය:

ෆේස්බුක්: Hinomoto Lanka Japanese Language Center